سلک باف

cropped-selkbaf.png

ما در سلک باف با اتکا به تجربه پدرانمان در صنعت ریسندگی و بافندگی برای آبادانی و خودکفایی میهن عزیز و سربلندی نام سلک باف تلاش می کنیم .

چشم انداز سلک باف در سال 1405

تولید سالیانه 7000 تن انواع نخ و تولید نخ های  ITYهمگام با حفظ و ارتقای رضایت ذینفعان.

ارزش شرکت سلک بافت

تغيير و بهبود مستمر

درك و توسعه منافع سهامداران، مشتريان و كاركنان

شفافیت

رعایت قوانین و مقررات

مسئولیت پذیری اجتماعی

ماموریت شرکت سلک باف

شرکت سلک باف یزد ، ماموریت خود را طراحی ، تولید، فروش و ارائه ي خدمات پس از فروش انواع نخ در سیستم الیاف کوتاه در نمرات انگلیسی 20 تا 40  به منظور استفاده در صنعت بافندگی ، در بازارهای داخلی و خارجی قرار داده و در این راستا از خلاقیت و نوآوری كاركنان خود و دانش فنی موجود با رویکرد مشتری مداری و تحقق نیازهای کلیه ی ذینفعان بهره گیری می كند.

ارزش های سازمانی

سود آوری

افزایش درآمد منتج از توسعه محصولات

مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده

پاسخگویی به نیازهای کیفی مشتریان

توسعه ارتباطات با مشتریان

توسعه مسئولیتهای اجتماعی

ارتقای تعهد به مسئولیتهای قانونی

توسعه تنوع محصولات

افزایش و تکمیل خط ریسندگی

توسعه و به روزآوری ماشین آلات

توسعه تامین کنندگان

مدیریت ضایعات

ارتقای سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری

توسعه نظام های مدیریتی

ارتقای امنیت سخت فزاری و نرم افزاری

توسعه مهارت کارکنان

افزایش رضایت کارکنان